สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

รัฐบาลเดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการคนจน ช่วยคนรายได้น้อย-กลุ่มเปราะบาง

news - 2023-12-25 17:46

รัฐบาลเดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการคนจน ช่วยคนรายได้น้อย-กลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดทำโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการคนจน โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มคนไร้บ้านที่มีความพร้อม กลุ่มคนจนเมืองที่มีงานและรายได้ไม่มั่นคง กลุ่มที่เตรียมความพร้อมที่จะเข้าโครงการบ้านมั่นคง และกลุ่มที่ประสบปัญหาถูกไล่รื้อ หรือประสบวิกฤตต่างๆ รวมถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอื่นๆ และมีหลักการให้ห้องเช่าราคาถูก พัฒนาคนพัฒนากลุ่ม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถจัดการตนเองได้ พัฒนารูปแบบแนวทางการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มผู้เช่าห้อง นอกจากนี้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการห้องเช่าราคาถูก และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เช่าห้อง ส่วนรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูกมี 4 รูปแบบ คือ การปรับปรุงการสร้างใหม่โดยชุมชนบ้านมั่นคง การพัฒนาตึกร้างเป็นห้องเช่าราคาถูกในลักษณะโครงการความร่วมมือโดยให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลัก รวมถึงสร้างใหม่โดยใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนผู้ประกอบการห้องเช่าในรูปแบบต่างๆ และทำข้อตกลงเพื่อให้คิดค่าเช่าในราคาถูกได้

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดทำโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการคนจน โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มคนไร้บ้านที่มีความพร้อม กลุ่มคนจนเมืองที่มีงานและรายได้ไม่มั่นคง กลุ่มที่เตรียมความพร้อมที่จะเข้าโครงการบ้านมั่นคง และกลุ่มที่ประสบปัญหาถูกไล่รื้อ หรือประสบวิกฤตต่างๆ รวมถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอื่นๆ และมีหลักการให้ห้องเช่าราคาถูก พัฒนาคนพัฒนากลุ่ม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถจัดการตนเองได้ พัฒนารูปแบบแนวทางการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มผู้เช่าห้อง นอกจากนี้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการห้องเช่าราคาถูก และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เช่าห้อง ส่วนรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูกมี 4 รูปแบบ คือ การปรับปรุงการสร้างใหม่โดยชุมชนบ้านมั่นคง การพัฒนาตึกร้างเป็นห้องเช่าราคาถูกในลักษณะโครงการความร่วมมือโดยให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลัก รวมถึงสร้างใหม่โดยใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนผู้ประกอบการห้องเช่าในรูปแบบต่างๆ และทำข้อตกลงเพื่อให้คิดค่าเช่าในราคาถูกได้อย่างเหมาะสม

“โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการคนจน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กระทรวง พม.ได้ดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและสำหรับผู้มีรายได้น้อย ให้ได้มีที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่ใช้แค่โครงการนี้เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายโครงการที่ได้ดำเนินการ ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี มีความตั้งใจที่อยากจะให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบางมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นางรัดเกล้า กล่าว.

#รัฐบาล #โครงการที่อยู่อาศัย #คนจน #คนรายได้น้อย #กลุ่มเปราะบาง