สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

เสร็จแล้ว!! ขยายถนนสาย นย.3007

news - 2023-12-25 16:55

เสร็จแล้ว!! ขยายถนนสาย นย.3007

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3007 สาย นครนายก สมบูรณ์แล้ว พร้อมเปิดให้ใช้สัญจร โครงการนี้มีการขยายถนนเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร มีผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร และไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร รองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต รวมถึงเป็นเส้นทางที่ช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักได้อีกทางหนึ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3007 แยก ทล.305-บ้านคลอง 33 องครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 18.368 กิโลเมตร(กม.) งบประมาณ 716.350 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 แยก ทล.305 (รังสิต-นครนายก บริเวณ กม.ที่ 47+300) สิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.ที่ 18+368 ซึ่งบรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย นย.2024 (สระบุรี-นครนายก) และเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3001 (องครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว) ได้อีกด้วย โดยได้ก่อสร้างขยายถนนเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามทางรถไฟ สะพานข้ามคลองชลประทาน รวม 9 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต รวมถึงเป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้การขนส่งจากแหล่งผลิตสินค้าไปสู่ตลาดและผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็วอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเป็นเส้นทางที่ช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักได้อีกทางหนึ่ง

#ถนนสายนครนายก ขยายถนน ทางหลวงชนบท